Vizyonumuz

Bilgi her gün artmakta ve çeşitlenmekte, bu artış yeni tıbbi uygulamaları mümkün kılmakla birlikte yeni sorunların doğuşuna da yol açmaktadır. Bu sorulara yalnızca tıbbi perspektiften yaklaşmak, ahlaken kabul edilebilir çözümlerin üretimini güçleştirmekte, hatta imkansız hale getirmektedir. Tıbbi meseleleri bilimsel ve sosyokültürel faktörlerle birlikte, kapsamlı bir şekilde ele almak, bu meselelerin daha iyi kavranmasını sağladığı gibi ahlaken meşru çözümlerin geliştirilmesini de kolaylaştıracaktır.

Günümüzde bilim insanları ve akademisyenler yeni bilimsel disiplinlerin ortaya çıkışına tanık olurken, bir yandan da mevcut disiplinlerin işbirliği yaptığı “multidisipliner” ve sınırların giderek silindiği “interdisipliner” çalışmalarda daha sık yer almaktadırlar. Tıbbın asıl hedefinin “insan” oluşu, tıbbi problemlerin çözümünde sosyal bilimlerle işbirliğini mecburi hale getirmektedir. Yukarıda bahsedilen bu çerçeve ve sorunlar, BETİM’in çıkış noktası ve çalışma alanını oluşturmaktadır.

BETİM olarak cevaplamaya çalıştığımız araştırma soruları oldukça çeşitlidir. Hayat ne zaman başlar, ne zaman biter? İnsan genomunu değiştirmeli miyiz? Transhümanizm bizi nereye götürecek? Bilişim teknolojileri gizlilik için tehdit mi? Küreselleşme etik alanına nasıl etki ediyor? BETİM, bireyi olduğu kadar, toplumu da yakından ilgilendiren bu gibi soruları ahlaki düzlemde ele almak gayretinde olan araştırmacılara çeşitli olanaklar sağlamaktadır. Bu gayretin bir sonucu olarak, alanında söz sahibi olacak eserler yayımlamakta, Türkçe ve İngilizce süreli yayınlar ve raporlar hazırlamakta ve başka dillerde yazılmış temel kitapları Türkçemize kazandırarak büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Bununla birlikte lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik çalıştay ve eğitimler düzenlenmekte, ülkemizde eğitim gören yabancı öğrencilere uluslararası eğitim programları sunarak, genç araştırmacılarda farkındalık oluşturmaya çalışmaktadır.

Etkinlik Takvimi

<< Mart 2023 >>
PSÇPCCP
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Etkinlikler

Kayıtlı yeni etkinlik yoktur.

Duyurular

BETİM Ajanda 2021 Betim Kitaplığı’ndan Çıktı

2020. Tıp ve insanlık tarihinde Corona virüs salgını ile birlikte anılacak. Evet, Devamı

Sağlıkta Adalet BETİM Kitaplığı’ndan Çıktı

Sağlığın sadece bir tıp problemi olarak görülmediği günümüzde, tıp etiği konusu büyük Devamı

Modern Tıp ve Etik I BETİM Kitaplığından Çıktı.

Tıp alanının” özne”si gibi “nesne”si de  İNSAN’dır. İnsanın karmaşık psikolojisi ve somatik Devamı

Prostat Sağlığı ve Hastalıkları BETİM Kitaplığından Çıktı.

Bazen gençlerde, daha sıklıkla de yaşlanma ile birlikte, erkeklerin birçoğunda prostat ve Devamı

“Tıphane-i Amire ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den İstanbul Tıp Fakültesi’ne” Betim Kitaplığından Çıktı.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin ilk mezunlarını verdiği 1843 yılından 1909’a kadar diploma metinleri Devamı