Tarihçemiz

Tıp Tarihi ve Etik alanında çalışan akademisyenlerin öncülüğünde, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı desteğiyle, ülkemizin tek özerk tıp ve insani bilimler merkezi, Beşikçizade Tıp ve İnsani Bilimler Merkezi, BETİM, adıyla 2012 yılında kuruldu.

Merkezimize ev sahipliği yapan Beşikçizâde Tekkesi, Osmanlı Devleti’nin ihtişamlı günlerini geride bırakmaya başladığı 18. asrın sonlarında, Beşikçizâde El-Hac Süleyman Efendi tarafından kurulmuş bir Nakşî tekkesidir. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına dair kanun çerçevesinde ailenin kayd-ı hayat şartıyla ikametine terk edilen tekke, uzun süre metruk halde kalmıştır. Son olarak 2009 yılında çıkan bir yangında ise, tevhidhaneye ait bir bölüm dışında tamamen tahrip olmuştur. Bugün resimlerde görülen ve restore edilen şekli, tekkenin 1324/1906 yılında yapılan binasına aittir. Eski yapısı itibariyle tek binadan meydana gelmiş tekkeler arasında zikredilen tekke bu halde uzun yıllar kullanılmış ve Nakşî Hasan Kamil Efendi’nin tekkeye şeyh olmasıyla birlikte kitabesinde de ifade edildiği gibi yeniden yaptırılmıştır. Yeni yapı geniş bir bahçenin içinde üç ayrı bölümden meydana gelmektedir. Tek bir yapı olarak düşünülen ve birbiriyle bitişik olan bu yapılar tekke mimarisinin özelliklerine uygun olarak tevhidhane, haremlik ve selamlık olmak üzere üç kanattan müteşekkildir.

Harap haldeki Beşikçizade Tekkesi, Vakıflar Genel Müdürlüğünce Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı’na tahsis edilmişken hazırlanan restorasyon projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul IV. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.12.2008 tarih ve 2512 nolu kararıyla onaylanmıştır. Fatih Belediyesince yürütülen restorasyon çalışmaları 2012 yılı itibariyle tamamlanmıştır.

Etkinlik Takvimi

<< Mart 2023 >>
PSÇPCCP
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Etkinlikler

Kayıtlı yeni etkinlik yoktur.

Duyurular

BETİM Ajanda 2021 Betim Kitaplığı’ndan Çıktı

2020. Tıp ve insanlık tarihinde Corona virüs salgını ile birlikte anılacak. Evet, Devamı

Sağlıkta Adalet BETİM Kitaplığı’ndan Çıktı

Sağlığın sadece bir tıp problemi olarak görülmediği günümüzde, tıp etiği konusu büyük Devamı

Modern Tıp ve Etik I BETİM Kitaplığından Çıktı.

Tıp alanının” özne”si gibi “nesne”si de  İNSAN’dır. İnsanın karmaşık psikolojisi ve somatik Devamı

Prostat Sağlığı ve Hastalıkları BETİM Kitaplığından Çıktı.

Bazen gençlerde, daha sıklıkla de yaşlanma ile birlikte, erkeklerin birçoğunda prostat ve Devamı

“Tıphane-i Amire ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’den İstanbul Tıp Fakültesi’ne” Betim Kitaplığından Çıktı.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin ilk mezunlarını verdiği 1843 yılından 1909’a kadar diploma metinleri Devamı